BioSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with 0
Yike Li 1 , Zhanwang Zh 1 , Hanwen Tong 1 , Chenguan Feng 1 , Fuhao Ning 1 , Ling Chen 1 , Juan Zo 1 , Yuqing Zhang 1 , Lijun Yang 2 , Chunbao Gao 1, 3
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 2
Fizzah Lodhi
International Journal of Molecular Veterinary Research, 2018, Vol. 8, No. 2
R. A. Balikai, C.P.  Malla r
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 28
P.  De iyamani 1 , M.  Syed Ali 1 , V. An radha 2 , N.  Yogananth 1 , J.  Chitra 1
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 14
Jaber Daabo b 1,2 , Ahmed Tabbabi 1 , Ali Lamari 1 , Mohamed Feriani 1 , Chokri Bo baker 1 , Hassen Ben Cheikh 1
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 10
D.O. Odedeyi, K.E. Odo
International Journal of Aquaculture, 2017, Vol. 7, No. 9
Wu Zhongqi 1,2 , Zhou Yan 2,5 , Liu Pan an 1,2 , Wei Yanj n 6 , Zhang Yan 6 , Li Yo zhi 5 , Liu Shenk i 1 , Fang X anj n 1,2,3,4,5
Bt Research, 2016, Vol. 7, No. 1
Necmi  Be er 1 , Marilyn M. Del  Valle 2 , Suk-Man  Kim 2 , Ricky B. Vinarao 2 , Halil S rek 3 , Kshirod K. Jena 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 33
Liangrong Jiang 1 , Bin X 1 , Rongyu H ang 1 , Fangyu Chen 1 , Kangmei Dong 1 , Yumin H ang 1 , Houcong Wang 1 , Yi Tao 1 , Jingsheng Zheng 1 , Xuanjun Fang 2,3
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 6
Kumar J 1 , Kant R 1 , Kumar S 2 , Basu P S 3 , Sarker A 4 , Singh N P 1
Legume Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 1
Lokunarangodage C.V.K. , Wickramasinghe I. , Ranaweera. K.K.D.S. 
Journal of Tea Science Research, 2016, Vol. 6, No. 2
Lokunarangodage C V K , Wickramasinghe I , Ranaweera K K D S
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 6
C.M. Ramakritinan, M. Yoke h Bab , L. Palanik mar # , T. M nee waran, A.K. K marag r
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 52
Ajay K mar Singh, Shashi Kamal
International Journal of Horticulture, 2012, Vol. 2, No. 2
Zhuoming Li 1,2 , Shenkui Li 3 , Youzhi Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2